Uwaga! Już 27 października 2016 roku będzie miał miejsce uroczysty finał projektu „Język polski – lubię to!” realizowanego od lutego w trzech gimnazjach z terenu naszej gminy – w Iwanowicach, Grzegorzowicach i Sieciechowicach.

Spotkanie rozpoczniemy od „Gminnego Turnieju Wiedzy” i dyktanda „Złote pióro”. Następnie będzie miał miejsce wykład pt.  „Gry wideo jako nowa literatura?”, który wygłosi dr Tomasz Z. Majkowski, adiunkt Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Potem młodzież weźmie udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi Zbigniew Masternak, polski prozaik, autor scenariuszy filmowych i piłkarz. Na zakończenie spotkania zostaną wręczone nagrody zespołom, które przygotowały najlepsze filmiki w ramach konkursu „Język w obiektywie”, a także osobom, które najlepiej poradziły sobie w trakcie turnieju wiedzy i dyktanda.

Wszystkich pasjonatów języka polskiego zapraszamy w tym dniu do Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach. Początek jest planowany na godzinę 9.00. Już dziś zachęcamy do odwiedzenia strony Młodzieżowej Poradni Językowej – http://mpj.edu.pl – na której  mogą Państwo sprawdzić swoją wiedzę na temat polszczyzny.

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu organizowanego pod nazwą

 „GMINNY TURNIEJ WIEDZY” odbywającego się w ramach projektu

„Język polski – lubię to!

      I. Organizator:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

      II. Termin i miejsce konkursu:

„Gminny turniej wiedzy” odbędzie się 27 października 2016 roku w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach.

       III. Uczestnicy konkursu:

uczniowie klas II i III z Gimnazjów w Grzegorzowicach, Iwanowicach i Sieciechowicach.

       IV. Zasady konkursu:

  • każda klasa uczestnicząca w projekcie na drodze preeliminacji wybiera trzech reprezentantów; przeprowadzenie eliminacji powierza się wyznaczonym w szkole koordynatorom projektu, którzy są zobowiązani przekazać imiona i nazwiska uczestników do organizatorów konkursu w terminie do 21 października 2016 roku,
  • konkurs będzie polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu składającego się z około 30 pytań zamkniętych. Każdy z uczestników będzie pisał test indywidualnie. Punkty zdobyte przez uczniów danej klasy zostaną zsumowane i na tej podstawie zostaną wskazane zwycięskie oddziały,
  • pytania konkursowe będą dotyczyć zagadnień omawianych w trakcie warsztatów odbywających się w I części projektu, a także tematów znajdujących się w notkach na blogu Młodzieżowej Poradni Językowej.

       V. Ocena prac:

  • jury oceni prace uczestników i zsumuje wyniki osiągnięte przez uczniów danej klasy. Na tej podstawie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i III miejsca. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby laureatów.

       VI. Nagrody:

Trzy najlepsze zespoły otrzymają dla swoich klas zestaw nagród (książki młodzieżowe, gry edukacyjne).

Nagrody zostaną kupione ze środków przyznanych w ramach projektu „Język polski – lubię to!”.

        VII. Postanowienia dodatkowe:

Osoby uczestniczące w „Gminnym Turnieju Wiedzy” nie mogą brać udziału w odbywającym się jednocześnie dyktandzie „Złote Pióro”.

Informacje o przebiegu konkursu i zwycięzcach zostaną opublikowane na blogu internetowym oraz fanpage’u Młodzieżowej Poradni Językowej, na stronie internetowej GCKiB w Iwanowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 511 954 663.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Joanna Wieczorek.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016″ i GCKiB Iwanowice.

 

Regulamin międzyszkolnego gminnego dyktanda organizowanego pod nazwą

„ZŁOTE PIÓRO” odbywającego się w ramach projektu

„Język polski – lubię to!”

       I. Organizator:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

       II. Termin i miejsce konkursu:

Dyktando „Złote Pióro” odbędzie się 27 października 2016 roku w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach.

      III.Uczestnicy konkursu: Młodzieżowa Ó

uczniowie klas II i III z Gimnazjów w Grzegorzowicach, Iwanowicach i Sieciechowicach.

       IV. Zasady konkursu:

  • każda szkoła uczestnicząca w projekcie na drodze preeliminacji wybiera maksymalnie trzech reprezentantów; przeprowadzenie eliminacji powierza się wyznaczonym w szkole koordynatorom projektu, którzy są zobowiązani przekazać imiona i nazwiska uczestników do organizatorów konkursu w terminie do 21 października 2016 roku,
  • konkurs będzie polegał na napisaniu przez uczestników dyktanda, w którym ocenie będzie podlegać poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu. W dyktandzie mogą pojawić się wyrazy zawierające różne pułapki ortograficzne (pisownia wyrazów z rz/ż/ch/h/ó/u/ą/ę, pisownia łączna i rozłączna, pisownia dużymi i małymi literami itp.) i interpunkcyjne (ocenie będą podlegać wszystkie znaki, przecinki nie będą dyktowane).
  • Każdy z uczestników będzie pisał test indywidualnie.

       V. Ocena prac:

jury oceni prace uczestników i zsumuje wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów. Zwycięzcami zostaną osoby, które popełniły najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (trzy błędy interpunkcyjne będą traktowane jak jeden błąd ortograficzny). Na tej podstawie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i III miejsca. W razie zostanie przeprowadzona dogrywka, w trakcie której zawodnicy będą naprzemiennie pisać podyktowane wyrazy, do pierwszego błędu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby laureatów.

      VI. Nagrody:

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Nagrody zostaną kupione ze środków przyznanych w ramach projektu „Język polski – lubię to!”.

      VII. Postanowienia dodatkowe:

Osoby uczestniczące w dyktandzie nie mogą brać udziału w odbywającym się jednocześnie „Gminnym Turnieju Wiedzy”.

Informacje o przebiegu konkursu i zwycięzcach zostaną opublikowane na blogu internetowym oraz fanpage’u Młodzieżowej Poradni Językowej, na stronie internetowej GCKiB w Iwanowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 511 954 663.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Joanna Wieczorek.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016″ i GCKiB Iwanowice.