W słoneczną, wyjątkowo piękną środę 22 czerwca 2016 roku na terenie naszej gminy odbyła się gra terenowa „Na tropie biblioteki”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach wielkiego finału projektu edukacyjnego o nazwie „Spotkajmy się w bibliotece” i świetnie zastąpiło dzień sportu organizowany tradycyjnie tuż przed samymi wakacjami.

Organizatorami gry terenowej byli Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach. W zabawie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych w Celinach, Iwanowicach, Sieciechowicach i Widomej wraz z opiekunami oraz panie z OWS-u w Widomej. Zadaniem zawodników było pokonanie na nogach trasy z „Orlika” w Iwanowicach do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej oraz wykonanie po drodze pięciu zadań w specjalnie przygotowanych stacjach.

Pierwszy przystanek był przygotowany już w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwanowicach, gdzie panie bibliotekarki przygotowały zadania literackie. Drugim miejscem okazało się Muzeum Regionalne w Iwanowicach, w którym pod okiem pani Joanny Stąpały oraz kustosza Muzeum – pana Adama Miski należało połączyć nazwy eksponatów z fotografiami. Trzecia baza została przygotowana przez panie z OWS-u w Widomej, które zadbały o zadanie związane z folklorem. Czwarty punkt wyznaczono obok cmentarza w Widomej – pani Marta Kucharska przygotowała arcytrudną krzyżówkę sprawdzającą wiedzę uczestników na temat gminy Iwanowice. Ostatnim już przystankiem była filia GBP znajdująca się w szkole w Widomej – tutaj pani bibliotekarz przygotowała specjalne zadania związane z księgozbiorem.

Po niemałym wysiłku na uczestników gry czekał poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców ze szkoły w Widomej oraz nagrody dla wszystkich, którzy dotarli do mety. Cieszy przede wszystkim fakt, że uśmiech nie schodził z twarz uczestników nawet pod koniec trasy, gdy zmęczenie i upał dawały się już we znaki. Pozostaje mieć nadzieję, że za rok uda się spotkać przy drugiej edycji gry terenowej.

Z tego miejsca chcę złożyć podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego wydarzenia, przede wszystkim Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej, Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminnemu Zespołowi Szkół w Iwanowicach. Szczególne podziękowania za pomoc kieruję do pań działających w Ośrodku Wsparcia Seniorów w Widomej oraz do Rady Rodziców za perfekcyjnie przygotowany poczęstunek, a także do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach oraz w Widomej, w tym do naczelnika Grzegorza Szydły za zabezpieczenie trasy gry.

Joanna Wieczorek

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 4 – Partnerstwo Publiczno-Społeczne na 2016 rok, ze środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej.