Uczniowie klas: I-III Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, wraz z nauczycielami, biorą udział w projekcie edukacyjnym: „Eksperci programowania”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Każda ze szkół biorących udział w projekcie zwiększa swój potencjał techniczno-dydaktyczny dzięki otrzymaniu sprzętu teleinformatycznego oraz materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych  do prowadzenia zajęć /maty edukacyjne, komplety klocków Lego WeDo 2.0, materiały papiernicze/. Dzieci poprzez zabawę poznają podstawy programowania z użyciem programów: Scratch i Scratch Jr. Na zajęciach z użyciem maty edukacyjnej i klocków Lego, poprzez zabawę dzieci uczą się myślenia komputacyjnego, rozwijają swoje kompetencje informatyczne oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów. Zajęcia z dziećmi odbywają się przy wsparciu profesjonalnych trenerów, którzy pomagają uczniom opanować podstawy programowania. Najwięcej atrakcji i pozytywnych emocji dostarczają uczniom zajęcia z klockami Lego, na których mogą budować różne roboty zgodnie z instrukcją zawartą w aplikacji WeDo 2.0. Następnie na tabletach układają program, który pomaga uruchomić roboty i zaprogramować dla nich odpowiednie polecenia. Na koniec odbywa się wielki wyścig robotów, na którym emocje sięgają zenitu. Zajęcia takie dla dzieci mogłyby trwać bez końca. Oprócz podstaw programowania uczą one też dzieci wytrwałości, systematyczności i utrzymania porządku w miejscu pracy, gdyż po zabawie roboty trzeba zdemontować i skompletować klocki zgodnie z instrukcją, tak, żeby na następny raz były gotowe do użycia.

Projekt „Eksperci programowania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Joanna Mucha
S.P. Sieciechowice