21 listopada obchodzony jest na świecie Dzień Życzliwości. Głównym celem tego dnia jest zachęcanie do czynienia dobrych uczynków oraz promowanie życzliwości jako najlepszej formy kontaktu międzyludzkiego. Również w naszej szkole podjęte zostały działania w celu uwrażliwienia uczniów na potrzeby innych. Pomimo trudnego czasu pandemii, braku bezpośrednich kontaktów w związku z nauką zdalną, uczniowie nie zapomnieli o tym szczególnym dniu. Klasy młodsze przygotowały słoneczka z pięknymi życzeniami. Starsi uczniowie wykonali kolorowe kartki z życzliwymi pozdrowieniami i przesłali je innym. Dzieci z zerówki złożyły życzenia Dyrekcji i pracownikom szkoły wręczając zrobione przez nich słoneczka.

Pamiętajmy – zawsze warto być życzliwym. Okazujmy sobie te gesty życzliwości, bo one są miarą naszego człowieczeństwa szczególnie w tym trudnym teraz czasie.

/ Renata J. /