Kultura dnia codziennego wymaga uprzejmości względem innych, jednak często zapominamy o dobrych, znaczących słowach i gestach, które sprawiają, że wszystko jest przyjemniejsze- rozmowa, nauka, praca. Dzięki bezinteresownym uczynkom codzienność staje się bardziej kolorowa, a życzliwość sprawia, że życie staje się łatwiejsze.

Aby uwrażliwić uczniów na potrzeby innych ludzi, obchodziliśmy już po raz kolejny Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomimo konieczności ograniczenia bezpośrednich kontaktów w związku z nauką zdalną cała społeczność  iwanowickiej szkoły włączyła się we wszystkie działania bardzo aktywnie. Uczniowie klas I-V wykonali bardzo pomysłowe i kolorowe Ordery Życzliwości. Natomiast uczniowie klas VI-VIII na pięknych, różnorodnych kartach zamieścili teksty pozdrowień i życzeń. Aby wszystkim umilić ten dzień i podkreślić jego rangę Członkowie Szkolnego Koła Caritas za pomocą dziennika elektronicznego wysłali  życzenia do wszystkich nauczycieli i uczniów. Czas ten stanowił podstawę do rozmów na temat współpracy w klasie, grupie, środowisku rówieśniczym i domu rodzinnym. Dzieci miały możliwość wysłuchania bajek o uprzejmości i uczynności oraz do działalności plastycznej związanej z tą tematyką.

To był radosny dzień, podczas którego po raz kolejny wszyscy pokazali, że życzliwość w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Iwanowicach  nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem. Pozytywna energia, która została przekazana innym na pewno wróci ze zdwojoną siłą.

/R. Jagiełka, J. Stąpała/