LKS Czarni ’03 Grzegorzowice oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zapraszają na DZIEŃ SPORTU, który odbędzie się dnia 18 czerwca 2016 r. na boisku w Grzegorzowicach.