W piątek 20 października 2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II     w Iwanowicach  obchodziła Dzień Patrona. 
Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą o godz. 8.00 w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Iwanowicach. Zaraz po modlitwie  udaliśmy się za pocztami sztandarowymi do szkoły. W sali gimnastycznej, która została pięknie udekorowana na tę okoliczność rozpoczęła się część oficjalna. Najpierw Pani Dyrektor Dorota Dryja-Zębala zabrała głos i  powitała gości: Proboszcza Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej –  Księdza Ryszarda Suchanowskiego,  Sekretarza Gminy – Panią Annę Tarko, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego – Pana Marka Piekarę, Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Mirosława Rosę, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Panią Monikę Świątek, Prezes Koła Caritas – Panią Henrykę Oleksy, emerytowanych dyrektorów szkoły Panią Krystynę Miśkiewicz i Pana Wiesława Woźniaka oraz rodziców, nauczycieli i uczniów.                   
    Następnie Justyna Matykiewicz i Wiktor Ciaranek – uczniowie klasy III „b” gimnazjum  przypomnieli zebranym datę 16 października 1978 roku. Zwrócili uwagę, że dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jest dla społeczności szkolnej bardzo ważny, bo  składamy wtedy  hołd wielkiemu Polakowi – papieżowi, a także przyjmujemy do swego grona uczniów klasy pierwszej. Gimnazjaliści poinformowali pierwszoklasistów, że przynależność do szkolnej rodziny to nie tylko prawa, ale i obowiązki, które muszą solidnie wypełniać. Po tej przemowie trzecioklasistka poprosiła młodszych kolegów, by udowodnili, że są godni, by wziąć udział w ceremonii ślubowania.
     Pierwszoklasiści przygotowani przez Panią Joannę Stąpałę pięknie recytowali wierszyki,  śpiewali piosenki, a nawet tańczyli. Doskonale wykonali zadanie aktorskie, a ich występ spotkał się z serdeczną reakcją publiczności. Rodzice z miłością i dumą patrzyli na swoje pociechy i  filmowali ich debiut na scenie.
     Swoim występem uczniowie udowodnili, iż są gotowi do ślubowania.  Bardzo przejęci głośno i wyraźnie przyrzekali „uczyć się pilnie i systematycznie, zachowywać się wzorowo, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim, pomagać innym w potrzebie oraz dbać o sprzęt szkolny”. Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania  na ucznia. Dopełnieniem tego wydarzenia było wręczanie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych.  Od rodziców z kolei dzieci otrzymały  przepiękne, kolorowe teczki na swoje pierwsze dokumenty.
      Gdy tylko emocje nieco opadły, konferansjerzy zaprosili na scenę starszych uczniów. Drugoklasiści pod opieką swojej wychowawczyni – Pani Iwony Mularczyk powitali swoich młodszych kolegów w gronie uczniów, obdarowali ich pomysłowymi upominkami i dedykowali im wspaniały występ.
      Druga część piątkowego spotkania poświęcona była osobie Jana Pawła II. Rozpoczęła się ona od niezwykle interesującej prezentacji multimedialnej  przygotowanej przez uczniów klasy szóstej pod opieką Pani Anny Miśkiewicz. Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Pani Renaty Burdy pięknie recytowała utwory autorstwa Karola Wojtyły. Dziewczęta z klasy II i III „b” gimnazjum uczciły pamięć patrona śpiewem. Usłyszeliśmy między innymi: Barkę, Czarną Madonnę, Abba Ojcze. Największe emocje wzbudziła rapowana biografia Ojca Świętego, czyli utwór Lolek.
      Po części artystycznej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Pani Dyrektor serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników oświaty z okazji Dnia Nauczyciela. W sali rozległo się radosne i głośne „Sto lat” dedykowane właśnie pedagogom. Uczniowie dołączyli do życzeń symboliczne upominki. Pani Elżbieta Wydmańska w imieniu Rady Rodziców w ciepłych słowach wyraziła wdzięczność dla pracowników oświaty. Do podziękowania dołączono róże i pięknie zapakowane mydełka w kształcie ciastek. Tradycyjnie jak co roku zostały także wręczone Nagrody Dyrektora.
      W trakcie uroczystości głos zabrała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek – Pani Monika Świątek oraz Sekretarz UG – Pani Anna Tarko. Złożyły one serdeczne życzenia z okazji święta całej społeczności szkolnej, a szczególnie pierwszoklasistom. Uczniowie na pamiątkę ślubowania otrzymali piękne upominki.
      Następnie zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie udali się do klas na słodki poczęstunek.
      Piątkowa uroczystość dostarczyła wszystkim wielu wspaniałych chwil. Przyjęliśmy do wspólnoty szkolnej nowych uczniów, obejrzeliśmy naprawdę ciekawą część artystyczną i z należytym szacunkiem uczciliśmy naszego niezwykłego patrona.
      Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów klasy pierwszej, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości.

                                                                                                                                                    Renata Burda, Joanna Stąpała