Dzień otwarty funduszy europejskich w Gminie Iwanowice.

W ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniach 10-11 maja, obejmujące teren całego kraju.

W tym właśnie duchu Gmina Iwanowice przyłączyła się do akcji, organizując piknik pełen atrakcji 10 maja br. na terenie Centrum Rekreacji i Turystyki w Iwanowicach.

Nieprzypadkowo miejsce to zostało wybrane jako centrum wydarzenia, gdyż Centrum Rekreacji i Turystyki w Iwanowicach to jeden z pierwszych projektów zrealizowanych przy wsparciu funduszy europejskich.

Wydarzenie to było nie tylko okazją do wspaniałej zabawy, ale również szansą na przypomnienie, jak wiele osiągnięć udało się zrealizować dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Podczas pikniku mogliśmy cieszyć się kołem fortuny z nagrodami, warsztatami pszczelarskimi z degustacją miodu, animacjami dla dzieci, warsztatami plastycznymi oraz wystawą zdjęć ze zrealizowanych z udziałem środków europejskich inwestycji.

Zwieńczeniem wydarzenia był festiwal kolorów podczas, którego świetnie bawiły się nie tylko dzieci, ale również dorośli!

Wspierając się środkami z UE, udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji na terenie Gminy Iwanowice, między innymi takich jak:

 • budowa centrów rekreacyjno-sportowych w Biskupicach, Iwanowicach i Maszkowie,
 • rewitalizacja rynku w Sieciechowicach,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice wraz z rozbudową ujęć wody,
 • przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Widoma, Poskwitów i Iwanowice,
 • utworzenie ścieżek rowerowych,
 • wdrożenie usługi door-to-door realizowanej przez GOPS,
 • rewitalizacja terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich,
 • budowa siłowni zewnętrznej w Celinach,
 • budowa i modernizacja placów zabaw w Naramie i Lesieńcu,
 • modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych oraz przebudowa sieci wodociągowej,
 • poprawa dostępności budynku UG do obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 • wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych,
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły w Iwanowicach.

Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej sukcesów i osiągnięć.

Dziękujemy za wspólne świętowanie i za liczny udział w wydarzeniu!

Poniżej fotorelacja z wydarzenia: