11 Listopada jest datą szczególną w historii Polski. W całym kraju obchodzone są uroczystości z okazji odzyskania niepodległości. W naszej gminie obchodziliśmy to święto w sposób uroczysty, ale nieco inny niż w latach poprzednich.

  Tradycyjne w godzinach porannych odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod Pomnik Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, gdzie zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, Rady Powiatu, Partii Politycznych oraz Sołtysów, Rady Gminy i Władz Gminy Iwanowice. Po uroczystym złożeniu kwiatów głos zabrał Pan Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, który przypomniał nam wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. Następnie w kościele pw. Trójcy Świętej ks. Marcin Żuchowicz odprawił uroczysta Mszę Św. Oprawę muzyczną podczas  Mszy Św. zapewniła Orkiestra Dęta „Naramianka”.

 W tym samym dniu od godz. 14.00 dla uczczenia tak ważnego Święta dla Polski rozpoczęły się XVI, a zarazem i I  Gminne Terenowe Biegi Niepodległościowe. Biegi odbywały się w dwóch kategoriach;

a)      kategori dla szkół – w której biegły dziewczynki ze szkół podstawowych na 300m, chłopcy ze szkół podstawowych na 600m, dziewczyny z gimnazjów na 800m oraz chłopcy z gimnazjów na 1200m. Dodatkowo odbyły się biegi sztafetowe dla szkół podstawowych 4x500m oraz gimnazjów 4x1000m.

b)      kategori open – w której biegli młodzież i dorośli na 4km

W biegach uczestniczyły dzieci i młodzież, ze wszystkich szkół z tereny Gminy Iwanowice. Wyniki biegów przedstawiają się następująco:

1.       Dziewczynki – szkoły podstawowe 300m

I miejsce – Patrycja Kuliś – SP Sieciechowice

II miejsce – Karolina Prześlica – SP Widoma

III miejsce – Inez Tokarz – SP Siecechowice

2.       Dziewczyny – gimnazja – 800m

I miejsce – Olga Rerutko – Gimnazjum Narama

II miejsce – Wiktoria Kobińska – Gimnazjum Grzegorzowice

III miejsce – Magdalena Kurbiel – Gimnazjum Poskwitów

3.       Chłopcy – szkoły podstawowe 600m

I miejsce – Bartłomiej Kowalczyk – SP Narama

II miejsce – Mateusz Zając – SP Sieciechowice

III miejsce – Mateusz Zając – SP Widoma

4.       Chłopcy – gimnazja 1200m

I miejsce – Konrad Klupa – Gimnazjum Poskwitów

II miejsce – Karol Wygaś – Gimnazjum  Sieciechowice

III miejsce – Dariusz Durman – Gimnazjum Sieciechowice

5.       Sztafeta – szkoły podstawowe

I miejsce – SP Narama

II miejsce – SP Damice

III miejsce – SP Celiny

6.       Sztafeta – gimnazjum

I miejsce – Gimnazjum Narama

II miejsce – Gimnazjum Grzegorzowice

III miejsce – Gimnazjum Poskwiów

7.       Bieg indywidualny – kategoria open

I miejsce – Mariusz Szczegielniak – Miechów

II miejsce – Hubert Wójcik – Grzegorzowice Wielkie

III miejsce – Grzegorz Świątek – Przestańsko

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Po zakończeniu rywalizacji wszyscy zawodnicy oraz zaproszeni goście o godzinie 16  w asyście Orkiestry Dętej Hejnał pod batutą Pana Tadeusza Faracika przemaszerowali na cmentarz parafialny gdzie złożyli kwiaty na grobie księdza Tomasza Banacha byłego żołnierza Armii Krajowej. Następnie wszyscy zgromadzili się pod szkołę, gdzie głos zabrał Dyrektor szkoły w Sieciechowicach Pan Janusz Maj, który wprowadził zebranych w atmosferę patriotycznego święta i przywitał zaproszonych gości oraz licznie zebranych mieszkańców gminy. Po przywitaniu głos zabrał Wójt Gminy Iwanowice, który również serdecznie przywitał zgromadzonych i podziękował organizatorom. Następnie, razem z Dyrektorem Gimnazjum w Grzegorzowicach Panem Stanisławem Szymskim wręczyli puchary, medale i nagrody dla uczestników Biegów Niepodległościowych. W kolejnej części uroczystości przybyli mogli usłyszeć koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Hejnał oraz przyłączyć się do wspólnego śpiewania przy ognisku.  Pomimo pogarszającej się aury uczestnicy obchodów świętowali dalej, pozostała część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Na początku, na rozgrzanie wszyscy mogli zjeść pyszną grochówkę  przygotowaną przez Panie z OWS w Sieciechowicach. Następnie  zgromadzeni z Gronem Pedagogicznym Szkoły w Sieciechowicach ochoczo śpiewali Pieśni Legionowe takie , jak: „,My, Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko”, czy też „Białe róże” .

Składanie kwiatów, biegi niepodległościowe, wspólne śpiewanie są nie tylko wspaniałym świadectwem upamiętnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, są również okazją aby uświadomić i ukazać młodemu pokoleniu z naszej gminy jak ważne są wartości przynależności do narodu polskiego oraz patriotyzmu.

Wójt Gminy Iwanowice oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach składają serdeczne podziękowania organizatorom: Panu Stanisławowi Szymskiemu Dyrektorowi Gimnazjum Noblistów Polskich, Panu Januszowi Majowi Dyrektorowi Szkoły im. Szarych Szeregów oraz nauczycielom i pracownikom tych szkół, grupie nieformalnej – Pani Jadwidze Nogieć, Pani Aleksandrze Karni, Panu Grzegorzowi Siucie, Panu Arkadiuszowi Niewiadomskiemu, Pani Annie Stachurze. Dziękują również pocztom sztandarowym, radnym, sołtysom, jednostkom OSP, delegacją ze szkół podstawowych oraz gimnazjów składającym kwiaty za pamięć i obecność. Szczególne podziękowania składają również  członkom Orkiestry Dętej „Naramianka”  oraz Orkiestry Dętej  „Hejnał” za uświetnienie uroczystości tak porannych jak i popołudniowych. Jednostkom OSP Sieciechowice oraz Grzegorzowice dziękują za zabezpieczenie całej imprezy, a Pani Krystynie Siucie i Wojciechowi Siucie za obsługę medyczną. Podziękowania swoje kierują również do pań z OWS Sieciechowice za pyszną grochówkę oraz pracownikom Małgorzacie Kwiecień i Pawłowi Morkowi za obsługę multimedialną.

Monika Świątek, Arkadiusz Niewiadomski