Gmina Iwanowice, po raz pierwszy przystąpiła do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który organizowany jest każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbyła się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. W Gminie Iwanowice każdy rowerzysta, który przyjechał do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach (ul. Strażacka 5) otrzymał zielony symbol naszej planety – roślinę. Wszyscy pasażerowie otrzymali w tym dniu 50% zniżki na przejazd busami firmy Eurotrans-BIS oraz Transpol. W akcji odbierania kwiatów wzięło udział 25 rowerzystów, którzy przyjechali do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, na rowerze i odjechali z pięknym wrzosem w koszyku. Zachęcamy do korzystania z ekologicznych środków transportu na co dzień! Dbajmy o nasze środowisko!