W niedzielne popołudnie, 27 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki Powiatu Krakowskiego w Gminie Sułoszowa. Gminę Iwanowice reprezentowały Panie z Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Damic oraz Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, Jerzy Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iwanowice, Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach. W trakcie dożynek Pan Stanisław Wójcik z Grzegorzowic Wielkich został wyróżniony jako jeden z najlepszych rolników z terenu Powiatu Krakowskiego. W nawiązaniu do obrzędu dożynkowego Panie z Damic ośpiewały i obdarowały wieńcem Pana Marka Pęka – Senatora RP. Dożynki w Sułoszowej były również okazją do miłego spotkania z Paniami posłankami: Agnieszką Ścigaj i Elżbietą Dudą.
Serdecznie dziękujemy Paniom z Damic za piękne reprezentowanie naszej Gminy na powiatowym Święcie Plonów. Panu Stanisławowi Wójcikowi gratulujemy wyróżnienia. 

Małgorzata Kwiecień (tekst i foto)