W dniu 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skawina. W tych uroczystościach Gminę Iwanowice reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Władysława oraz Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice, Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach oraz pracownicy: Pani Małgorzata Kwiecień oraz Pan Tadeusz Świerk. Miło nam donieść, iż wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Władysława otrzymał wyróżnienie. Pan Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice został natomiast wyróżniony jako jeden z najlepszych rolników z terenu Powiatu Krakowskiego. KGW z Władysława i Panu Przewodniczącemu gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej Gminy na powiatowym Święcie Plonów.