Niezmiernie nam miło, poinformować że Biblioteka w Iwanowicach wraz z Konsorcjum Małopolskich Bibliotek, podpisała kolejną umowę z Legimi, tym samym będziemy kontynuować dystrybucję kodów dostępu do platformy Legimi wśród naszych Czytelników.
Aby otrzymać kod należy skontaktować się z biblioteką telefonicznie (12 388 45 16) lub mailowo (gckib@iwanowice.pl; mkarnia@iwanowice.pl) i poprosić o dostęp, ponadto trzeba być zapisanym do biblioteki.
Jednocześnie przypominamy że jest możliwość zapisu do biblioteki on-line:
https://iwanowice-gckib.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=acc&id=info