Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach przyznało dofinansowanie z środków w własnych  następującym projektom w ramach DK+ 2016

Rada Sołecka Celiny
Celiniada na ludowo – part 2
5 000,00 zł
Warsztaty w świetlicy 15.05.-20-06.2016r, Piknik 26.06.2016r.

Grupa nieformalna w składzie:
Arkadiusz Niewiadomski, Jadwiga Nogieć, Aleksandra Karnia, Anna Stachura, Grzegorz Siuta
1. Pożegnanie lata ” Z wiewiórką pod chmurką”,
2. Święto Odzyskania Niepodległości – “Legiony to żołnierska nuta”
5 000,00 zł
Piknik: 28.08.2016 r.
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11.11.2016 r.

Anna Szczepanik, Dorota Dryja – Zębala
I Gminny Rajd Pieszy
4 000,00 zł
27.09.2016 r

KGW Celiny, KGW Maszków KGW Zalesie
Iwanowickie klimaty
4 000,00 zł
lipiec -sierpień 2016 r.

Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach