Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
otrzymało dofinansowanie w wysokości
2 894 zł
w ramach programu
“Priorytetu 1. na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.