Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Czytelniczym “Czytelnik Roku 2021”.

Konkurs trwa od 01.01 2021r. – 17.12.2021r. II Kategorie wiekowe :

  • dzieci i młodzież do 18 roku życia
  • dorośli

Uczestnikami są Czytelnicy, którzy w 2021 roku posiadali aktywne konto biblioteczne oraz przestrzegali zasad Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i jej Filii w Sieciechowicach i w Widomej. Nagrodzone zostaną osoby, które w czasie trwania konkursu wypożyczyły największą liczbę książek.

CELE KONKURSU:

  • Zachęcanie do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach oraz jej filii
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich
  • Kształtowanie nawyku regularnego czytania
  • Promowanie czytania jako alternatywnego spędzania czasu
  • Uhonorowanie najbardziej aktywnych czytelników
  • Realizacja programu profilaktyki poprzez przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym sobą oraz ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju, zagrożeniami otaczającej go rzeczywistości i promocja zdrowego trybu życia bez używek (nikotyny, alkoholu).

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej GCKiB oraz w mediach społecznościowych.

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.