„Czemu nie ulec radości, gdy nadejdzie czas starości”

Piątkowe przedpołudnie, maj, piękna pogoda, Seniorzy naszej gminy przygotowują się do wyjazdu, czekają cierpliwie na autobus. Uczestnicy wyjazdu bagaży mają niedużo, bo to tylko dwa dni. Dwa dni, ale jakie atrakcyjne i intensywne.

Ale po kolei.

W dniach 11-12 maja przedstawiciele OWS Celiny, OWS Sieciechowice oraz klubów seniora z Widomej i Poskwitowa w ramach realizacji projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w skrócie „LOWE” udali się z wizytą studyjną oraz na szkolenie dotyczące tematu Rad Senioralnych.

Pierwszym punktem wyjazdu był Olkusz i wizyta w Urzędzie Miasta. Tam nasi Seniorzy w towarzystwie Pana Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice, Pana Adama Domagały- Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego,Pani Moniki Świątek- Dyrektor GCKiB oraz Pani Agaty Twardowskiej i Krystyny Kowalczyk spotkali się z Panem Romanem Piaśnikiem -Burmistrzem Miasta Olkusza oraz Rada Senioralną Olkusza. Seniorzy w trakcie spotkania dowiedzieli się jak działa rada seniorów,  jakie ma prawa a jakie obowiązki. Naszym  Seniorom został również przedstawiony program działań lokalnych podejmowanych przez Seniorów Olkusza i okolic.

Po owocnym spotkaniu odbył się krótki spacer po mieście, przerwa na posiłek i przejazd w kolejne miejsce. Tym razem Seniorzy i goście zakwaterowali się w jednym z hoteli w Kroczycach –  Podlesicach ( Jura Krakowsko-Częstochowska). Tam, już na miejscu odbyły się szkolenia stacjonarne dotyczące pracy rady senioralnej, zdrowego stylu życia oraz różnych inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie „Manko” dla tej grupy społecznej. Szkolenie przeprowadzał Pan Marek Pilch- fascynat, maratończyk oraz ambasador „Głosu Seniora”.  Prócz szkoleń odbyło się również spotkanie,  na którym dyskutowano o pomysłach na działania prosenioralne  i sposoby ich finansowania w 2019 r. i w latach następnych w Gminie Iwanowice. Po szkoleniu przyszedł czas na rozmowy przy pysznym jedzeniu i muzyce regionalnej, wspólny śmiech, zabawę oraz wspaniałą wycieczkę.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili z przewodniczką Jaskinię Głęboką, zamek w Mirowie oraz w Bobolicach. Udali się tez na piękną krajobrazową wycieczkę pieszą,  podziwiając prawdziwie urokliwą część Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

I jak wszystko co dobre szybko się kończy, tak wyjazd prawdziwie radosnych Seniorów zakończył się w sobotnie popołudnie. I nie byłabym sobą gdybym na koniec, opierając się na dwudniowych obserwacjach nie podsumowała spotkania wyjazdowego refrenem piosenki ułożonej przez Seniorów z Klubu „Jurajska Siódemka”

„Tak Seniorzy żyją

Ćwiczą, więc nie tyją

Kawkę popijają

Dobry humor mają”

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00 zawartej pomiędzy Fundacją Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w: 31-068 Kraków, ul. Stradomska 11 a Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Monika Świątek Dyrektor GCKiB.