Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminny Rodzinny Konkursie Plastyczny „Bombka Bożonarodzeniowa 2019”.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest motyw ludowy, każda bombka musi być zrobiona “Na ludową nutę”.

Regulamin Gminnego  Rodzinnego Konkursu Plastycznego
„BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 2019”

 I. Organizator:
    Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

 II. Adres na który należy składać prace:
    Prace można składać w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
Iwanowice 111, 32-095 Iwanowice

III. Termin składania prac: 19.12.2019 r.

IV. Warunki uczestnictwa:
   Tematem konkursu jest bombka bożonarodzeniowa z motywami ludowymi.
Forma pracy: przestrzenna
Technika: dowolna
Praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon. Ponadto podczas składania pracy należy wypełnić i podpisać “zgodę na udział w konkursie” oraz “klauzulę RODO” (poniżej w załączniku). Dokumenty te będą dostępne na miejscu w GCKiB w Iwanowicach. Jeśli jednak rodzic nie może osobiście złożyć pracy dziecka – prosimy o wcześniejsze uzupełnienie dokumentów i przywiezienie ich, podpisanych przez rodzica, wraz z pracą.

Bombka 2019

V. Kategorie:
   W konkursie mogą brać udział Rodziny z terenu Gminy Iwanowice oraz dzieci uczęszczające do szkół na terenie naszej Gminy.

VI. Nagrody:
    Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór będzie możliwy w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia prac wyróżnionych.        Organizator nie zwraca prac konkursowych.

VII. Informacje dodatkowe:
    Wyniki nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gckib.iwanowice.pl oraz na facebook’u Gminy Iwanowice.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

Szczegóły również na plakacie: