Już w najbliższy czwartek 18 marca 2021 roku wznawiamy stacjonarne zajęcia Baletu dla dzieci w wieku 4 – 12 lat. Jest to kontynuacja zajęć, które odbywały się w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach jesienią 2020 roku, ale ze względu na epidemię musiały zostać zawieszone.

Aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach, konieczne jest przesłanie do nas skanu podpisanej deklaracji uczestnictwa (oryginał deklaracji należy przynieść na zajęcia). Na podstawie przesłanych dokumentów sporządzimy listę uczestników i rozplanujemy grupy wiekowe. Liczba uczestników jest ograniczona, zapisy będą przyjmowane wg kolejności przesłanych deklaracji.

Zajęcia będą się odbywać w czwartki w godzinach:

1 grupa najmłodsza (4 – 6 lat) 16:00 do 16:45

2 grupa starsza (7- 9 lat) 17:00 do 17:45

3 grupa najstarsza (10-12 lat) 18:00 do 18:45

Deklaracje należy przesyłać na adres mailowy adusza@iwanowice.pl

Koszt zajęć wynosi 50 zł za miesiąc. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy!!!