Szanowni Państwo, wszyscy wiem iż Pan Adam Miska – kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach jest pasjonatem i wspaniałym historykiem. Pan Adam pisze również teksty historyczne, które umieszczamy głównie w „Głosie Iwanowic”, a niektóre wysyłamy celem umieszczenia ich w pasie ogólnopolskiej. Jeden z tekstów został opublikowany w patriotycznym wydaniu „Głosu Seniora” który został wydany w 100 rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Głos Seniora” wydawany jest przez Stowarzyszenie Manko z którym współpracujemy. Poniżej umieszczamy opublikowany tekst.