W niedzielę 18 czerwca br. odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 90 – lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice oraz zaprzyjaźnione jednostki OSP z gmin ościennych: OSP z Minogi, OSP z Kacic, OSP z Wysocic, OSP z Zielonek oraz OSP z Miłocic. Obchody jubileuszu rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Ryszarda Suchanowskiego – kapelana OSP z Gminy Iwanowice oraz ks. wikariusza Marcina Żuchowicza. Następnie zastępca komendanta gminnego OSP druh Marcin Misiak złożył druhowi Leszkowi Ziębie – prezesowi Zarządu Powiatowego OSP raport i odbył się przegląd pododdziałów. Po podniesieniu flagi na maszt i przywitaniu zaproszonych gości, nastąpiło odczytanie kroniki przez Mirosława Rosę – sołtysa a zarazem radnego z Biskupic oraz odznaczenie zasłużonych druhów. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego nr 10/2017 z dnia 25 marca 2017r. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zdzisław Pieczyrak, Jacek Kruk, Bogusław Karnia, Stanisław Wykurz, Adam Mrugalski, Wiesław Lepiarczyk, Adam Kłusek, Edward Stachura, Adam Padło, Jan Jagieła, Wacław Stachura. Srebrnymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Szczepan Rusek, Maciej Stachura, Robert Jasiówka, Tomasz Rusek. Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Artur Kaleta, Marian Pycia, Mirosław Gadzina, Piotr Padło. Następnie zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali OSP Biskupice pięknego jubileuszu i dziękowali za dotychczasową działalności na rzecz mieszkańców. Głos zabrali: Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, druh Adam Domagała – Radny Sejmiku Małopolskiego oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, druh Leszek Zięba – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP, druh Edward Stopiński – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Jarosław Karczyński – który w złożył gratulacje w imieniu Pani Poseł Elżbiety Dudy oraz Pana Wojewody Piotra Ćwika oraz Zbigniew Tomaszek – były Wójt Gminy Iwanowice. Jubileusz uświetniła koncertem muzycznym Reprezentacyjna Orkiestra Dęta “Tempo” z Iwanowic pod batutą dyrygenta Piotra Święchowicza. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom za udział w uroczystościach i wspólne świętowanie pięknego Jubileuszu 90 -lecia OSP w Biskupicach. Wśród obecnych byli m.in. przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, radni Rady Gminy Iwanowice na czele z Panem Przewodniczącym Mirosławem Rosą, członkowie Zarządu Powiatowego Związku OSP – druhowie Jan Palimąka i Adam Adamek, brygadier Jarosław Ucherek – wieloletni pracownik PSP w Krakowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Biskupic i Gminy Iwanowice. W części artystycznej przygotowano dla dzieci różnorodne atrakcje do zabawy a dla miłośników tańca zabawę muzyczną z udziałem zespołów Puzon Dance oraz Toporki. 
Druhnom i Druhom z OSP Biskupice gratulujemy pięknego Jubileuszu oraz życzymy spełniania wszelkich planów i zamierzeń. Niech św. Florian ma Was zawsze w swojej opiece.