Projekt „Językowe Wędrówki Sowie”

  Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Projekt skierowany jest dla uczniów klas I-III gimnazjów z terenu gminy Iwanowice.

   Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego w 2016 roku „Język polski lubię to” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych”. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości językowej gimnazjalistów oraz ich wiedzy na temat kultury języka, a także zaangażowanie młodych ludzi w zadnia skoncentrowane wokół tematu poprawnej polszczyzny.

  Motywem przewodnim i zachęcającym do zrealizowania celu będzie tytułowa „Sowa”. To ona będzie mobilizować do  umieszczania wpisów na blogu Młodzieżowej Poradni Językowej. Materiał na bloga będzie opracowywać każda klasa, która zgłosi się do projektu. Trzy z notatek blogowych opublikowanych na fanpage facebooka Młodzieżowej Poradni Językowej oraz blogu MPJ, które dostaną jak najwięcej polubień zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wpis który otrzyma jak najlepsze oceny jury wygrywa, a co za ty idzie wygrywa również klasa, która była autorem publikacji. Nagrodą jest wyjazd całej klasy wraz z opiekunem do kina do Krakowa na wybrany przez uczniów seans filmowy. Nagroda jest ufundowana przez GCKiB w Iwanowicach.

  Jeśli chcecie, połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zgłębić wiedzę na temat ojczystego języka i spędzić przyjemnie czas ze swoimi rówieśnikami, zgłoście się jak najszybciej do udziału w projekcie pod tel. 123884003 wew.29. „Sowa” czeka w Bibliotece GCKiB w Iwanowicach i już nie może się doczekać kiedy odwiedzi pierwsza szkołę. Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia.

 

Regulamin projektu językowego  ,,Językowe wędrówki Sowie”

I. Postanowienia ogólne.

1.      Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
2.      Celem projektu jest celu zwiększenie świadomości językowej gimnazjalistów oraz ich wiedzy na temat kultury języka wśród młodzieży klas I – III Gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice.
3.      Planowany termin rozpoczęcia projektu 20.02.2017r. Udział poszczególnych szkół w projekcie według harmonogramu.
4.      Termin zgłoszenia szkół do udziału w projekcie –  15.02.2017r.
5.      Planowany termin zakończenia realizacji projektu – koniec roku szkolnego 2016/2017.

II. Warunki uczestnictwa.

1.      Nasza bohaterka „Sowa” po wyruszeniu w podróż, zatrzymuje się w  danej klasie i  przebywa tam  tydzień.
2.      Przez ten tydzień nauczyciel j.polskiego zobowiązany jest przeprowadzić lekcje dotyczące zagadnień kultury języka. Lekcje mają wyjaśniać dlaczego warto mówić i pisać poprawnie w języku polskim oraz rozwiązywać wiele zagadek językowych. Lekcje mają być udokumentowane zdjęciami..
3.      W czasie zajęć uczniowie danej klasy pod kontrolą nauczyciela mają opracować dwa wpisy na blog MPJ (http://mpj.edu.pl). Wpisy maja dotyczyć dwóch z czterech kategorii znajdujących się na MPJ; gramatyka, ortografia, interpunkcja i kultura języka.
4.      Po  opracowaniu wpisów należy przesłać je na maila gckib.iwanowice.pl. Po weryfikacji merytorycznej wpisy zostaną opublikowane na blogu. Od momentu opublikowania wpisy będzie można lajkować. Każdy wpis będzie można polubić tylko jeden raz. Wpisy będzie można lajkować na fanpage’u facebooka lub bezpośrednio na blogu.
5.      Trzy wpisy które dostaną najwięcej polubień  zostaną poddane ocenie merytorycznej przez jury. Do jury zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele j.polskiego którzy brali udział w projekcie. Wpis który otrzyma najwyższą ocenę jury zostanie nagrodzony. Jury będzie brało pod uwagę poprawność językową wpisu, wartość merytoryczną, oryginalność, kreatywność oraz poczucie humoru.
6.      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu internetowym oraz fanpage’u Młodzieżowej Poradni Językowej, na stronie internetowej GCKiB w Iwanowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.
7.      Główną nagroda dla najlepszego wpisu jest wyjazd do kina do Krakowa na wybrany przez nagrodzonych seans filmowy. Nagroda zostanie ufundowana przez GCKiB w Iwanowicach.
8.      Podsumowaniem projektu będzie II Gminne Dyktando Gimnazjalistów „Złote Pióro”.
9.      W terminie do tygodnia po zakończeniu realizacji projektu w danej szkole, należy przesłać  pod adres gckib@iwanowice.pl do GCKiB artykuł wraz z dok. zdjęciową ( zdjęcie poszczególnych klas z Sową) w celu umieszczenia go na stronie internetowej.
10.  Regulamin zostanie przesłany do wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Iwanowice.
11.  Po zgłoszeniu szkół do projektu  do  15.02.2017r. zostaną ogłoszone terminy rozpoczęcia projektu w poszczególnych szkołach.

III.   Postanowienia końcowe

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie.