Dnia 30 czerwca br. był dla Sułkowic wyjątkowym świętem – tego dnia bowiem tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna  obchodziła swoje 70-lecie! Z tej okazji odbyły się uroczyste obchody tej okrągłej rocznicy, na które przybyli znamienici Goście.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, przedstawiciele służb pożarniczych i policyjnych, poczty sztandarowe i jednostki OSP z Gminy Iwanowice, a także mieszkańcy, sympatycy i przyjaciele OSP w Sułkowicach. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jarosław Gowin – Wicepremier RP, Adam Domagała –  Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego , Tadeusz Nabagło – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Anna Korcz – asystentka Poseł Elżbiety Dudy, Rafał Kubiczak – asystent Poseł Agnieszki Ścigaj, Brygadier Andrzej Nowak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie,  Druh Jan Palimąka – Członek ZW Związku OSP, Łukasz Kmita – Dyrektor KRUS Kraków, Anna Gałecka – Prezes Oddziału Powiatowego PZN w Olkuszu, Dorota Dryja – Zębala – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwanowicach,  Zbigniew Grzyb – były wójt Gminy Iwanowice, Druh Edward Stopiński – Prezes ZG OSP w Iwanowicach, Druh Krzysztof Ciepły – Komendant Gminny OSP w Iwanowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy (15 jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin ościennych: – OSP z Przybysławic, OSP z Michałowic, OSP z Minogi, OSP z Nowej Wsi. Władze gminne reprezentowali: Robert Lisowski – Wójt Gminy, Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Monika Świątek – Dyrektor GCKiB.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kaplicy w Sułkowicach, którą celebrowali  ks. proboszcz Ryszard Suchanowski – kapelan gminny OSP oraz ks. kanonik  Jerzy Ławicki – proboszcz parafii w Minodze. Kaplice wypełniły poczty sztandarowe i Druhowie, goście honorowi oraz Orkiestra Dęta Naramianka z Naramy, której uświetnienie Mszy Św. uczyniło z niej niezwykle podniosłe wydarzenie.

Następnie zgromadzeni przemaszerowali na teren Remizy OSP, gdzie Gości powitała Druhna Justyna Mularczyk która jednocześnie poprowadziła część oficjalną Uroczystości. Musztrę pocztów sztandarowych oraz dowództwo nad zgromadzonymi Jednostkami objął Komendant Gminny OSP Krzysztof Ciepły. Po powitaniu gości, złożeniu raportu, wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Paweł Adamek – Prezes OSP Sułkowice, który zapoznał zebranych z historią oraz osiągnięciami swojej Jednostki, a także złożył podziękowania na ręce Wójta Gminy za dobrą współpracę i wsparcie, jakie Gmina i podległe jej Jednostki okazują OSP w Sułkowicach. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh Stanisław Misztal. Srebrnymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Stanisław Sołga oraz dh Jerzy Czarnik. Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Paweł Adamek, Marcin Cyganek, Daniel Zgłobik, Danuta Sołga.Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali uhonorowani druhowie: dh Ewelina Piorun, dh Marcin Kurbiel, dh Bartłomiej Cyganek oraz dh Mariusz Kurbiel.

Po tej części nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Premier Jarosław Gowin, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała i zarazem członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, Wójt Gminy Robert Lisowski, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Rosa, Wicestarosta Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, Anna Korcz – asystentka poseł Elżbiety Dudy, Piotr Kubiczek – asystent poseł Agnieszki Ścigaj oraz Anna Gałecka – Prezes Oddziału Powiatowego PZN w Olkuszu.

W tym dniu Prezes Paweł Adamek przyjął na swoje ręce liczne podziękowania, wyróżnienia i w pełni zasłużone gratulacje, nie tylko od swoich zwierzchników, ale od osób, z którymi przez wiele lat miał okazję współpracować, a które jednocześnie bardzo doceniają i szanują pracę Jego i całej sułkowickiej Jednostki. Dowodem na to jest choćby odznaczenie Sułkowickiej OSP Honorowym Medalem Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”. Odznaczenia straży w tym jakże uroczystym dniu dokonał Pan Adam Domagała – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Innym dowodem były    wzruszające słowa przedstawicielki Polskiego Związku Niewidomych, Pani Anny Gałeckiej  „Panie Wójcie, Panie Prezesie – możecie być z nich dumni!”.

Podczas uroczystości rozdano również nagrody w konkursach dla szkół podstawowych, dotyczących 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wiedzy o Sułkowicach, odczytano wiersz młodej mieszkanki Sułkowic, napisany specjalnie dla sułkowickich Druhów, a następnie odbył się krótki program artystyczny, w którym zaprezentowały się KGW z Sułkowic, Zespół „Jutrzenka” z Sułkowic w akompaniamencie członków PZN oddział w Olkuszu, Orkiestra Dęta Naramianka oraz Kapela „Maszkowiacy” z Maszkowa.

W trakcie uroczystości odbyło się również podsumowanie projektu jaki OSP Sułkowice realizowały w ramach konkursu Mecenat Małopolski. Można było obejrzeć wystawę ze historycznymi zdjęciami upamiętniającymi powstanie i rozwój jednostki w Sułkowicach oraz otrzymać folder prezentujący rys historyczny OSP Sułkowice. Uroczystości jubileuszu OSP w Sułkowicach były dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopolski edycja 2018.

Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić miło czas oraz potańczyć w rytm muzyki zespołu „Barwa”. Obchody jubileuszu, mimo że aura nie dopisywała, były bardzo udane. Wszystkim druhnom i druhom strażakom z OSP Sułkowice życzymy raz jeszcze „Sto lat”!

                                                                                                                   Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach