W niedzielę 23 lipca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Celin obchodziła jubileusz 70 – lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, którego dokonał druh Tomasz Miska naczelnik OSP Celiny. Następnie rozpoczęła się Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Ryszard Suchanowski – kapelan gminny OSP oraz ks. proboszcz Tomasz Zięcik – proboszcz parafii w Sieciechowicach. Oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Dęta Hejnał z Sieciechowic prowadzona przez kapelmistrza Pana Tadeusza Faracika. 
W obchodach jubileuszu uczestniczyły władze państwowe, wojewódzkie, gminne, jednostki OSP oraz mieszkańcy wsi. Wśród gości byli m.in. Pan Jarosław Gowin – Wicepremier RP, Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Łukasz Smółka – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Pan Mirosław Dróżdż – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Anna Maj – sekretarz Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w imieniu Radnego Województwa Małopolskiego Pana Adama Domagały, Pan Tadeusz Nabagło – Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Druh Leszek Zięba – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Druh Jan Palimąka – Członek ZW Związku OSP, starszy kapitan Michał Majda – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5, Druh Edward Stopiński – Prezes ZG OSP w Iwanowicach, Druh Krzysztof Ciepły – Komendant Gminny OSP w Iwanowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy (15 jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin ościennych – OSP z Smrokowa, OSP z Zielonek, OSP z Kacic oraz OSP z Miłocic. Władze gminne reprezentowali: Pan Robert Lisowski – Wójt Gminy, Pani Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Pani Joanna Domajewska – Skarbnik Gminy, Pan Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Rady Gminy Iwanowice. Ponadto, obecni byli : Pan Zbigniew Tomaszek – były wójt Gminy Iwanowice, Pani Anna Krawczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Celinach, Pan Jarosław Karczyński – pełnomocnik PiS w Iwanowicach.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęło złożenie raportu, przegląd pododdziałów, wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Po powitaniu gości Wiceprezes Zarządu OSP w Celinach Druh Edward Marchański odczytał fragmenty kroniki OSP Celiny. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. 
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Wojciech Stachura. Srebrnymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Tomasz Miska, dh Jacek Marchański, dh Andrzej Lis, dh Piotr Wilk, dh Aleksander Adamek, dh Mariusz Piekara, dh Paweł Morek, dh Tomasz Adamek. Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Marcin Misiak, dh Marek Kruk. Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali uhonorowani druhowie: dh Marcin Klupa, dh Leszek Kruk, dh Andrzej Domagała, dh Andrzej Chwastowski, dh Damian Kik, dh Grzegorz Wilk, dh Dawid Domagała, dh Mariusz Stachura, dh Łukasz Klupa, dh Marcin Faracik, dh Artur Zaklikiewicz. 
Po tej części nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Pan Premier Jarosław Gowin, Pan Marszałek Wojciech Kozak, Wójt Gminy Robert Lisowski, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Rosa, Dyrektor Gabinetu Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, Zbigniew Tomaszek były Wójt Gminy Iwanowice oraz Pan Jarosław Karczyński który w imieniu Pani poseł Elżbiety Dudy przekazał życzenia strażakom. 
Następnie Prezes OSP Celiny druh Marcin Misiak wręczył podziękowania dla osób, które wspierają działalność jednostki. Okolicznościowe statuetki otrzymali: Państwo Anna i Wojciecha Stachurowie, Państwo Barbara i Stanisław Gryc, Państwo Halina i Marek Kasprzyk, Państwo Barbara i Krzysztof Wojtal; Państwo Jolanta i Marcin Kwiecień oraz Pan Marek Piekara. 
W części artystycznej uroczystości wystąpiły Orkiestra Dęta „Hejnał” z Sieciechowic, dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic oraz Zespół Ludowy z Celin „Celinianki”.
W trakcie uroczystości odbyło się podsumowanie projektu jaki OSP Celiny realizowały w ramach konkursu Mecenat Małopolski. Można było obejrzeć wystawę ze historycznymi zdjęciami upamiętniającymi powstanie i rozwój jednostki w Celinach, obejrzeć przygotowany na tą okoliczność film oraz otrzymać folder prezentujący rys historyczny OSP Celiny. Warto podkreślić, że projekt był realizowany we współpracy ze szkołą w Celinach, radą sołecką oraz mieszkańcami. Uroczystości jubileuszu OSP w Celinach były dofinansowane z środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w ramach Dom Kultury + edycja 2017 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopolski edycja 2017. 
Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić miło czas oraz potańczyć w rytm muzyki zespołu „Index”. Obchody jubileuszu mimo że aura nie dopisywała, były bardzo udane. Wszystkim druhnom i druhom strażakom z OSP Celiny życzymy raz jeszcze „Sto lat”!

PS. Album ze zdjęcia z Jubileuszu publikujemy poniżej.

Monika Świątek
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach