Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „GALICJA” zrzesza osoby pragnące dzielić się wiedzą historyczną. Członkowie Stowarzyszenia propagują działalność, mającą na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością badawczą, dzielenie się zdobytymi informacjami oraz propagowanie kultury eksploracyjnej zgodnej z regulacjami prawnymi ze szczególnym naciskiem na obowiązujące ustawy – mające na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii Polski.

Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne “Galicja” propaguje rozpowszechniane wiedzy na temat reliktów przeszłości, związanych z historią naszego kraju. Zgodnie z założeniami opiekuje się zapomnianymi miejscami pochówku żołnierzy na terenie Podkarpacia i Małopolski. Poszukuje  nie ujawnionych  miejsc, w celu stosownego ich oznaczenia i opisania, a co za tym idzie  klubów instytucji i innych organów z którymi mogłoby się podzielić swoim doświadczeniem.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na zasadach “non-profit”. Stowarzyszenie nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoje działania, w wielu przypadkach realizuje je z własnych środków. Obecnie Stowarzyszenie  współpracuje z Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie, Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach od kwietnia bieżącego roku podjęło  również współpracę ze Stowarzyszeniem Eksploracyjno Historycznym „Galicja”. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem  było zorganizowane w naszym Muzeum Regionalnym w Iwanowicach 22 maja „POPOŁUDNIE W MUZEUM”. W tym dniu od godz. 13.00 goście, którzy zdecydowali się odwiedzić nasze Muzeum, mieli okazję obejrzeć prywatne kolekcje  zbiorów członków Stowarzyszenia związane z dziejami i historią Galicji. Dodatkowo mogli zobaczyć prezentację multimedialną związana z historią naszej gminy oraz wystawę  zdjęć przedstawiających   zmiany w architekturze Iwanowic na przestrzeni dziejów.  Podczas wizyty było można również porozmawiać z Kustoszem Muzeum Panem Adamem Miską na temat: czy oby na pewno znane nam historie są prawdziwe, może  są tylko mitem, a być może kryją głębszą tajemnicę oraz porozmawiać z członkami Stowarzyszenia “Galicja” o ich zainteresowaniach i  pasji.