W sobotę 19 sierpnia br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zalesia obchodziła jubileusz 50 – lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, którego dokonał druh Marcin Misiak zastępca komendanta gminnego OSP. Następnie rozpoczęła się Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Ryszard Suchanowski – kapelan gminny OSP oraz ks. Adam Grzesiński  – proboszcz parafii w Widomej. Oprawę muzyczną  całej uroczystości  zapewniła  Orkiestra „Naramianka” z Naramy prowadzona przez kapelmistrza Pana Jerzego Piekarę. 
W obchodach jubileuszu uczestniczyły władze państwowe, powiatowe, gminne, jednostki OSP oraz mieszkańcy wsi. Wśród gości byli m.in. Pani Elżbieta Duda – Poseł na Sejm RP,  Pan Adam Domagała – Radny Sejmiku województwa Małopolskiego, Pan Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Druh Leszek Zięba – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Druh Jan Palimąka – Członek ZW Związku OSP, brygadier Jacek Kukuła – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Krakowie, Druh Paweł Adamek  –  Zastępca Prezes ZG OSP w Iwanowicach, Druh Krzysztof Ciepły – Komendant Gminny OSP w Iwanowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy ( 14 jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin ościennych – OSP z Woli Więcławskiej, OSP z Zagórzyc, OSP z Goszczy, OSP z Słomnik oraz OSP z Michałowic . Władze gminne reprezentowali: Pan Robert Lisowski – Wójt Gminy, Pani Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Pani Joanna Domajewska – Skarbnik Gminy, Pan Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Rady Gminy Iwanowice, Pani Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach. Ponadto, obecni byli :  Pan Zbigniew Tomaszek oraz Pan Zbigniew Grzyb  – byli wójtowie Gminy Iwanowice, Pani Bożena Lisowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widomej, Pani Anna Motyka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno –Oświatowych.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęło złożenie raportu, przegląd pododdziałów, wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie Druh Edward Stopiński – Prezes OSP Zalesie powitał wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców biorących udział w uroczystości.  Po powitaniu gości Druh Przemysław Kucala  – Zastępca Naczelnika Zarządu OSP odczytał fragmenty kroniki OSP Zalesie . Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Srebrnym medalem za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu. Odznaczeń dokonali : Druh Leszek Zięba – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Druh Paweł Adamek – Wiceprezes Oddziału Gminnego Związku OSP Iwanowice oraz Pan Robert Lisowski –  Wójt Gminy Iwanowice.

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Józef Jurek, dh Bartłomiej Rosół.

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Zdzisław Bebak.

Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Łukasz Łapczyński, dh Przemysław Kucala, dh Paweł Nawalany, dh Tomasz Nowak, dh Sebastian Kmiecik, dh Witold Stopiński, dh Dariusz Rojek.

 Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali uhonorowani druhowie: dh Helena Nawalany, dh Sławomir Nowak, dh Piotr Mućka, dh Dariusz Nowak, dh Sebastian Kmiecik, dh Dariusz Rojek, dh Krzysztof Bebak, dh Robert Janicki.

 Odznaką za wysługę lat zostali uhonorowani druhowie: dh Zenon Sroka – 50 lat, dh Stanisław Rojek – 50 lat, dh Jan Bebak – 40 lat, dh Zdzisław Bebak – 40 lat, dh Kazimierz Kozik – 35 lat, dh Józef Jurek – 35 lat, dh Bogdan Ciaranek – 35 lat, dh Edward Stopiński – 30 lat, dh Bartłomiej Rosół – 25 lat, dh Witold Stopiński – 15 lat, dh Łukasz Łapczyński – 15 lat, dh Przemysław Kucala – 15 lat, dh Paweł Nawalany – 15 lat, dh Tomasz Nowak – 15 lat, dh Robert Janicki – 10 lat, dh Sławomir Nowak – 10 lat, dh Krzysztof Bebak – 10 lat, dh Helena Nawalany – 5 lat, dh Dariusz Rojek – 5 lat, dh Sebastian Kmiecik – 5 lat, dh Dariusz Nowak – 5 lat, dh Piotr Mućka – 5 lat, dh Krzysztof Sroka – 5 lat, dh Patryk Kisiel – 5 lat, dh Kamil Kmiecik – 5 lat.

 Po tej części nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Poseł na Sejm Elżbieta Duda,  Wójt Gminy Robert Lisowski, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Rosa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Jacek Kukuła.

W trakcie uroczystości odbyło się podsumowanie projektu jaki OSP Zalesie realizowały w ramach konkursu Mecenat Małopolski. Można było obejrzeć wystawę z historycznymi zdjęciami upamiętniającymi powstanie i rozwój jednostki oraz otrzymać folder prezentujący rys historyczny OSP Zalesie. Warto podkreślić, że projekt był realizowany we współpracy ze szkołą w Widomej, radą sołecką oraz mieszkańcami. Uroczystości jubileuszu OSP w Zalesiu były dofinansowane z środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopolski edycja 2017. 
Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić miło czas oraz potańczyć w rytm muzyki zespołu „Kumple”. Obchody jubileuszu mimo że aura nie dopisywała zaliczamy do udanych. Wszystkim druhnom i druhom strażakom z OSP Zalesie  życzymy kolejnych pięćdziesięciu lat !

Tekst: Monika Świątek

Photo: Paweł Morek