Przedsiębiorco! Promuj się w Gminie Iwanowice!

Gazeta “Głos Iwanowic” wydawana jest 4 razy w roku. Nakład jednego wydania to ok. 1,5 tys. – 2 tys. sztuk. Aby zamówić reklamę w gazecie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać skan z własnoręcznym podpisem na adres redakcja@iwanowice.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby centrum (ul. Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie). Cennik reklam oraz zasady współpracy zostały zamieszczone w regulaminie. Obecnie oferujemy rabat na zakup pakietu kilku reklam. Grafika musi spełniać wymagania drukarskie oraz musi mieć określone wymiary. Przygotowanie reklamy reklamodawca zapewnia we własnym zakresie, na własny koszt.

Zapraszamy do kontaktu: (12) 388-45-16

Projekt graficzny powinien zostać przygotowany w wektorach lub w wysokiej rozdzielności pliku rastrowym (300 DPI). Reklama musi być przygotowana w określonych wymiarach (nie rozciągamy wizytówek itp.). Najlepiej przesłać grafikę w PDF. Tekst powinien przekształcony na krzywe. Treści niedostosowane do osób poniżej 18 r.ż oraz grafiki posiadające wady lub niespełniające podstawowych kryteriów, mogą zostać odesłane do poprawy.