Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

   jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                    Wisława Szymborska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie

  Serdecznie zaprasza do udziału

w

     II Gminnym Konkursie Pięknego Czytania
„Czytam , bo lubię i tym się chlubię”

  o tytuł „MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA”

 

Regulamin II Gminnego Konkursu Pięknego Czytania

„Czytam, bo lubię i tym się chlubię” o tytuł „Mistrza pięknego czytania”

Temat: „Legendy polskie”  

Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 8:40

 1. Uczestnicy
 • Konkurs przeznaczony dla czytelników klas II-III szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice
 • Po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel gminny można wytypować po 1 reprezentancie z danego poziomu (razem dwie osoby ze szkoły)
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę uczestników do dnia 27.11.2018r. (wtorek)
 1. Cele konkursu
 • Popularyzowanie czytelnictwa
 • Rozbudzenie zainteresowania książką
 • Promocja literatury
 • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa
 1. Zadania
 • Wypożyczenie przez ucznia książki z biblioteki (legendy polskie)
 • Wybranie fragmentu i przygotowanie do czytania na forum klasy (wybór najlepszego czytelnika klasy, szkoły)
 • Udział w etapie gminnym (Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie) –czyta i oczarowuje słuchaczy
 • Czas prezentacji do 3 min.

 

 1. Przebieg Konkursu
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestników wraz z przygotowanym tekstem w Publicznej Szkole Podstawowej w Naramie
 1. Kryteria oceny (poprawność warsztatowa):
 • Technika czytania (płynność, dykcja, tempo czytania) 1-5pkt.
 • Środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, modulacja głosu i jego brzmienie, tempo, jako środek ekspresji, akcent zdaniowy) 1-5 pkt.
 • Zachowanie limitu czasu 0-3pkt.
 1. Nagrody
 • Dla uczestników i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 • Zgłoszenia uczestników proszę kierować na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej
  w Naramie e.mail narama@neostarada.pl

 lub tel/fax 12 3885005 do dnia 27.11.2018r.

 • Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika
  w celach promocyjnych szkoły, biblioteki.

 

                                                                                                             Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
                                                                                                             
                                                                                                                                  Agnieszka Nielepiec
                                                                                                         (bibliotekarz szkolny) – osoba odpowiedzialna za konkurs
                                                                                                                              e mail a.nielepiec2@wp.pl

 

zgoda_konkurs-RODO   

zgoda na udział w konkursie II gminny