Koła Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich mają bardzo długą tradycję. Pierwsza taka organizacja zaczęła działać już w 1866 roku na Pomorzu Gdańskim. Dziś cele Kół są zupełnie inne niż wtedy, ale wszystkie gospodynie zgodnie podkreślają, że nie wyobrażają sobie życia bez wspólnej działalności. 
W ramach pięknego jubileuszu w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich. Gminę Iwanowice reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Maszkowa wraz z Kapelą Ludową “Maszkowiacy” w składzie: Wiesława Bartuś – Kierowniczka, Jolanta Ciaranek, Teresa Żurek, Krystyna Bis, Dorota Nielepiec, Halina Kaczor, Zofia Gumula, Ewa Drożniak, Dorota Bartuś, Maria Żołowicz, Bogusław Pałetko, Piotr Święchowicz, Jerzy Kmita. 
Była to również okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym gospodyniom państwowych odznaczeń i wyróżnień. Miło nam donieść, że za całokształt pracy w rolnictwie i na jego rzecz w województwie małopolskim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżnił dwie mieszkanki naszej Gminy: Panią Jolantę Ciaranek – sołtys z Maszkowa oraz Panią Zofię Musiałek z Iwanowic Dworskich. 
Uroczystości 150-lecia KGW zorganizował Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, którego Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej jest Pan Dionizy Patoła – radny Rady Gminy Iwanowice.