Robotyka dla dzieci

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-8 lat. Lekcje są przeprowadzane raz w tygodniu, w poniedziałki. Robotyka 6 – 8 r.ż.: 16:00-17:00 Miejscem spotkań jest Gminne Centrum Kultury i […]

140zł

Programowanie dla dzieci

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach Strażacka 5, Iwanowice Włościańskie

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9 -13 lat. Lekcje są przeprowadzane raz w tygodniu, w poniedziałki. Programowanie 9 – 13 r.ż.: 16:00-17:15 Miejscem spotkań jest Gminne Centrum Kultury […]

140zł

Warsztaty Jogi dla dorosłych

SP/ Orlik w Iwanowicach

Warsztaty dedykowane są osobom dorosłym. Będą się odbywać w poniedziałki w godzinach 18:00-19:00 oraz w piątki w godzinach 17:00-18:00. Warsztaty JOGI:W okresie letnim przy sprzyjającej aurze warsztaty będą odbywać się […]

60zł