Wzorem lat ubiegłych jesteśmy w trakcie przygotowywania kalendarza gminno-strażackiego Gminy Iwanowice na 2022 rok.

Kalendarz będzie miał formę 12-stronnicową /każdy miesiąc na osobnej stronie, format A3, nakład 1000 sztuk/.

Koszt umieszczenia reklamy w kalendarzu: 400 zł brutto.

Osoby zainteresowane reklamą w kalendarzu prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – tel. 123884516 lub mailowo gckib@iwanowice.pl, sludzik@iwanowice.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada 2021 r.