W bieżącym roku szkolnym wraz z Instytutem Geologii UJ, rozpoczęliśmy realizację zadań w II edycji unijnego Projektu PING Programu Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach Podstawowych. Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: aktywności zawodowej, poszerzenia wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych, rozwoju zainteresowań, aktywności edukacyjnej poprzez realizację syklu warsztatów i zajęć terenowych o zastosowaniu geologii w architekturze, sztuce i ochronie środowiska, metodyce pracy geologa i geologii regionu.
W grudniu 2019 r. uczniowie klasy V i VI uczestniczyli w dwóch wycieczkach po Krakowie, w czasie których poznawali źródła i skutki zanieczyszczeń, z jakimi borykają się mieszkańcy Krakowa i okolic, ekologiczne sposoby utylizacji niesegregowanych odpadów, przeszli szlakiem turystycznym po podziemiach Rynku Głównego oraz zwiedzali wystawę „Wawel zaginiony”.


17 stycznia odbyła się pierwsza wycieczka terenowa w okolice Pińczowa w woj. świętokrzyskim. Tam w starym kamieniołomie dowiedzieliśmy się na czym polega praca geologa w terenie i jak za pomocą młotka geologicznego bezpiecznie poszukiwać skamieniałości np. małży, otwornic i zębów rekina. Samodzielnie pobieraliśmy próbki skalne i identyfikowaliśmy różne rodzaje skał za pomocą kwasu solnego. Mimo dość rześkiej pogody zapału do pracy nikomu nie brakowało. Nasza wycieczka zakończyła się w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych gdzie pracownicy zespołu ds. edukacji ekologicznej w krótkiej prezentacji przedstawili nam walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe tego obszaru.W lutym aż dwukrotnie gościliśmy na zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Geologii na Kampusie UJ. 14 lutego zaczęliśmy od Pracowni preparatyki makroskamieniałości, gdzie z pomocą pisaka grawerskiego próbowaliśmy wydobywać ze skał skamieniałe amonity. Następnie w “geologicznej kuchni”, a więc Pracowni preparatyki mikroskamieniałości przygotowywaliśmy materiał skalny do dalszych badań poprzez kruszenie skał, gotowanie ich i przesiewanie przez szereg sit o różnej średnicy oczek. Wśród najdrobniejszych okruchów skalnych poszukiwaliśmy później pod mikroskopem małży, otwornic i najcenniejszych skamieniałości, czyli fragmentów zębów rekina. Zajęcia zakończyliśmy w Pracowni szlifierskiej, gdzie każdy mógł wykonać swój pamiątkowy skalny poler.Tydzień później uczestniczyliśmy w zajęciach w Pracowni dyfraktometrii rentgenowskiej, gdzie z zebranych podczas zajęć terenowych w Pińczowie próbek skalnych, wykonywaliśmy preparaty proszkowe. Następnie w Pracowni petrograficznej oglądaliśmy pod mikroskopami interferencyjnymi kolorowe minerały, które zawierały cieniuteńkie skalne szlify. Nasze zajęcia zakończyła wizyta w Pracowni mikroskopii skaningowej, w której na elektronowym mikroskopie dającym powiększenie rzędu 500 000, oglądaliśmy zanieczyszczenia krakowskiego powietrza.Przed nami jeszcze marcowa wycieczka terenowa do Kobielnika, w którym będziemy obserwować tzw. flisz karpacki. W maju czeka nas finał Projektu podczas „Konferencji młodych naukowców”, która będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z uczniami pozostałych trzech szkół biorących udział w programie.


/mgr Agnieszka Maśko – szkolny koordynator Projektu PING/