Drodzy mieszkańcy,

informujemy, że od poniedziałku 7️ czerwca w Szkole Podstawowej w Iwanowicach rozpoczyna się nabór na półkolonie, które będą odbywać się w lipcu

Jedno dziecko może zostać zapisane na 1️ turnus.

Harmonogram turnusów:
5️-9 lipca turnus “W zdrowym ciele zdrowy duch”
12-16 lipca turnus “My best holidays”
1️9-23 lipca turnus “Historia okolicy – śpiewająco”
26-30 lipca turnus “Wakacje ze sztuką”

WAŻNE: Decyduje kolejność zgłoszeń przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka osobiście w Szkole w godzinach przyjęć.

Godziny przyjęć zgłoszeń od poniedziałku do piątku od 8:30 do 1️5:30

Koszt: 50 zł

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 12 388 40 14 lub 12 388 45 16

Liczba miejsc jest ograniczona.

Półkolonie dostępne są dla roczników 2010- 2014

Organizatorem półkolonii jest: Stowarzyszenie Oświatowe “Razem Nauczyciele i Rodzice dla Oświaty”

Zapraszamy!