Nadszedł czas na podsumowanie Rodzinnego konkursu plastyczno-technicznego „Piłka – nowe EKO oblicze”. Prace laureatów można było na żywo podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie podczas IV Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie dnia 10 marca. Konkurs odbył się pod patronatem Katedry Edukacji Artystycznej – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. 

Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie piłki (praca przestrzenna lub przygotowanie projektu – praca płaska z wykorzystaniem materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych). Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała profesor UP Kinga Łapot-Dzierwa, która przewodniczyła obradom jury w składzie: Ewa Gumula – vice prezes Fundacji NOViST, Anna Boguś – Kierownika Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji ZPKWM.

Organizowane przedsięwzięcie miało przede wszystkim rozwijać wrażliwość estetyczną oraz rozbudzać zainteresowania ekologiczne całych rodzin, promować zachowania mające na celu ochronę przyrody i promować sport, zdrowy tryb życia, a przede wszystkim zachęcać do spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a pomysłowość jego uczestników przeszła wszelkie wyobrażenie organizatorów i sprawiła nie lada kłopot jury. Jednak ostatecznie dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów, którym byli: Gmina Iwanowice, LTS „Novi” Narama, Marek Piekara-firma Krak Marfish, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie, Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza EKOLAND, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Firma Wawel, udało się nagrodzić wszystkich uczestników. Laureaci odebrali nagrody podczas uroczystości IV Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie, w której również uczestniczyli: Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Senator RP – Marek Pęk, Starosta Krakowski – Wojciech Pałka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego – Marek Piekara, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk, Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie – Piotr Dmytrowski, Sekretarz Gminy Iwanowice – Anna Tarko, Przewodniczący Rady Gminy – Edward Stopiński, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie – Krzysztof Zadora i wielu innych gości.
Wyniki konkursu prezentują się następująco:

I miejsce: Rodzina Cerków
II miejsce: Rodzina Znamirowskich, Rodzina Ciaranków, Rodzina Piekarów
III miejsce: Rodzina Kralków
WYRÓŻNIENIE: Rodzina Krawczyków, Ola i Ala Chmiel, Rodzina Kurbielów, Magdalena Dudek z Dziadkiem
Nagroda Specjalna: Hania Cieślik, Michał Cieślik.

W imieniu organizatorów serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom wspaniałych pomysłów, ogromnej wrażliwości estetycznej. Dziękuję instytucjom za zaufanie i objęcie konkursu patronatem. Dziękuję sponsorom za przygotowanie nagród dla naszych laureatów. Dziękuję również szanownemu jury, za poświęcony czas i wsparcie. Cieszę się ogromnie, że kolejny organizowany przez nas konkurs zyskał uznanie w Państwa oczach i już dziś zapraszam do naszych następnych przedsięwzięć, o czym będziemy informować na bieżąco.

Prezes Fundacji NOViST
Katarzyna Nogieć