Z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw które przypada 16 października, chcąc spośród wszystkich darów flory, wyróżnić jedno szczególnie nam bliskie i znane, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ogłasza konkurs z udziałem DYNI.

Jest to konkurs facebookowy – o wygranej decyduje ilość polubień

 • Zadaniem dla dzieci (do 18 roku życia) jest wykonanie ozdoby lub postaci z DYNI.
 • Zadaniem dorosłych (powyżej 18 roku życia) jest pokazanie przetworów, wypieków lub potraw z DYNI oraz udostępnienie przepisu.

Regulamin konkursu:

 1. Dla dzieci (do 18 roku życia) na wykonanie ozdoby lub postaci z DYNI.
  1. Cele konkursu:
   • Pobudzenie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania ozdób i postaci przestrzennych z dostępnych owoców jesieni.
   • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.
   • Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego.
   • Prezentacja możliwości twórczych.
  2. Termin i forma składania prac:
   • Aby wziąć udział w konkursie należy:
   • zapoznać się z regulaminem
   • wykonać pracę zgodnie z wymogami regulaminu
   • wydrukować i podpisać stosowne zgody i oświadczenia
   • sfotografować swoją pracę z kilku stron aby całe dzieło było dobrze widoczne (do 5 zdjęć)
   • sfotografować odręcznie podpisane zgody i oświadczenia
   • fotografie pracy oraz dokumentów przesłać mailowo na adres mkarnia@iwanowice.pl w tytule wpisując „Konkurs z dynią”.
   • Termin składania prac upływa 13 listopada 2020 r.
  3. Warunki uczestnictwa:
   • Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko do 18 roku życia, które mieszka na terenie Gminy Iwanowice lub dziecko, uczęszczające do szkoły na terenie Gminy Iwanowice, ponadto jest też możliwość wzięcia udziału w konkursie rodzinnie (dorośli i dzieci w ramach jednej rodziny).
  4. Format pracy:
   • Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne.
   • Dynia jest elementem koniecznym, aby praca została zakwalifikowana do konkursu.
   • Może być to kompozycja z kilku różnych warzyw i owoców a do ozdobienia można użyć liści, gałązek, jesiennych kwiatów.
   • Wielkość i technika wykonania- dowolna.
  5. Opis prac:
   • Do maila ze zdjęciami należy dołączyć krótki opis pracy. Co praca przedstawia, i jakie jest jej główne przeznaczenie.
   • Można również opisać proces jej przygotowywania itp.
 2. Dla dorosłych (powyżej 18 roku życia) na przetwory, wypieki lub potrawy z DYNI wraz z przepisem.
  1. Cele konkursu:
   • Promowanie dyni jako produktu lokalnego, tradycyjnego, regionalnego,
   • Popularyzacja potraw, przetworów z dyni,
   • Promocja produktów lokalnych,
   • Integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania kulinarne,
   • Promocja gminy.
  2. Termin i forma składania prac:
   • Aby wziąć udział w konkursie należy:
    • zapoznać się z regulaminem
    • wykonać potrawę z dyni
    • wydrukować i podpisać stosowne zgody i oświadczenia
    • sfotografować potrawę (do 3 zdjęć)
    • sfotografować odręcznie podpisane zgody i oświadczenia
    • fotografie potrawy z przepisem oraz dokumentów przesłać mailowo na adres mkarnia@iwanowice.pl w tytule wpisując „Konkurs z dynią”.
    • Termin składania prac upływa 13 listopada 2020 r.
  3. Warunki uczestnictwa:
   • Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Iwanowice powyżej 18 roku życia, ponadto jest też możliwość wzięcia udziału w konkursie rodzinnie (dorośli i dzieci w ramach jednej rodziny).
  4. Format pracy:
   • Przedmiotem konkursu są wyłącznie potrawy, przetwory wypieki i inne, do przygotowania których użyto dynię (rodzaj dyni dowolny).
  5. Opis prac:
   • Do maila ze zdjęciami należy dołączyć przepis na prezentowaną potrawę oraz krótki opis jej smaku i charakterystykę.
   • Można również opisać proces jej przygotowywania itp.
  6. Przepisy zgłoszone do konkursu będą również publikowane na stronie kulinarnej na facebook’u #spotkajmysięwkuchni-iwanowice
 3. Postanowienia wspólne:
  1. Organizatorem konkursu jest: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie
  2. Nagrody:
   • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
   • Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz na facebook’u Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
  3. Informacje dodatkowe:
 • Każda praca i potrawa będzie prezentowana w osobnym poście na stronie facebookowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
 • Zdjęcia prac i potraw zostaną wykorzystana w celu promocji konkursu oraz Gminy Iwanowice.
 • Za ich wykorzystanie, autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 1. Wyniki konkursu:
  • o wygranej zadecyduje ilość polubień posta z daną pracą/potrawą,
  • Organizator może nagrodzić jedną pracę plastyczną i jedną potrawę według własnego uznania.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 20 listopada 2020 roku – wyniki zostaną zamieszczone na stornach internetowych oraz facebook’owych:
   • Urzędu Gminy Iwanowice ,
   • Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 388 45 16

Dokumenty do pobrania: