Dziś przedstawiamy propozycję odwiedzenia ulicy Św. Rocha w Iwanowicach Dworskich.

Kapliczka Św. Rocha ma formę klasycystycznego portyku
z kolumnami. U jej podnóża wypływa źródełko, któremu przypisuje się leczniczą moc.

Na przełomie XVIII wieku ówczesny dziedzic Iwanowic zachorował na dziwną
i nieuleczalną chorobę, która pozbawiła go wzroku. Modlił się on codziennie do
św. Rocha i pewnego dnia usłyszał głos nakazujący mu przemyć oczy wodą ze źródełka
wypływającego u podnóża urwiska.

Cudowne źródełko nie tylko przywróciło mu wzrok ale w ogóle odtąd cieszył się
idealnym zdrowiem. Z wdzięczności ufundował ową kapliczkę i poświęcił ją św. Rochowi

Zainteresowanych zapraszamy po odbiór bezpłatnych map turystycznych i przewodników po Gminie Iwanowice oraz Dłubniańskim Parku Krajobrazowym.