Drodzy Czytelnicy,

miło nam poinformować, że Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach otrzymało dofinansowanie na zakup książek w kwocie 2894,00 zł w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.0 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Zadanie: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.