Szanowni Państwo,

Dzieci, które zostały zapisane i zakwalifikowane do II. edycji projektu Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w gminach Michałowice i Iwanowice  (jeśli dzieci zostały zakwalifikowane otrzymaliście Państwo informację SMS oraz mailowo) zapraszamy do udziału w konferencji naukowej inaugurującej cały projekt.

Konferencja będzie miała miejsce w dniu 17.01.2020r. (piątek) w godzinach 9:30 – 15:20 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Zapewniamy w tym dniu opiekę nad dziećmi, transport oraz wyżywienie. Zbiórka na wyjazd odbędzie się o godzinie 7:30 na parkingu poniżej kościoła w Iwanowicach Włościańskich.

Odbiór dzieci odbywa się w tym samym miejscu. Wyjazd powrotny z Sosnowca planowany jest o godz. 15:20 – odbiór dzieci odbędzie się ok. godziny 16:30 (w zależności od sytuacji drogowej).


Prosimy o potwierdzenie obecności dziecka do dnia 15.01.2020 do godz. 16:00. W przypadku braku potwierdzenia obecności we wskazanym terminie dziecko nie będzie mogło brać udziału w wyjeździe!


Podczas konferencji zaplanowano:

  • 90 min. wykład interaktywny z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych
  • Drugie śniadanie
  • 90 min. warsztaty programowania Lego – robotów
  • Obiad
  • 90 min. warsztaty z zakresu technik pamięciowych

UWAGA! 

W załączeniu przesyłamy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w w/w wyjeździe. Jeżeli jeszcze nie została ona dostarczona do nas prosimy o jej wydrukowanie i wypełnienie – zgody będą zbierane przed wyjazdem. Jeśli nie przesłali Państwo również do nas dokumentów projektowych (umowa, deklaracja udziału w projekcie) prosimy o przekazanie ich opiekunom przy autokarze przed wyjazdem na konferencję!

W przypadku odbierania dziecka z punktu zbiórki przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny prosimy o dostarczenie nam również upoważnienia, które przesyłamy w załączniku. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu również prosimy dostarczyć nam wypełniony załącznik.

 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w wyjeździe jako opiekun dzieci prosimy o kontakt telefoniczny z biurem.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

Katarzyna Furgalska
Koordynator projektów Uniwersytetu Międzypokoleniowego

ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 363-12-31. kom.: 600-105-578

Poniżej dokumenty do uzupełnienia:

deklaracja udziału DM_michalowice_iwanowice

umowa_udział w projekcie_michalowice_iwanowice

Upoważnienie

zgoda rodziców na wyjazd_Michałowice_Iwanowice