W tym szczególnym dniu chcemy Państwu nieco przybliżyć historię Ratownictwa Medycznego w Polsce:

Udzielanie profesjonalnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia ma w Polsce dużo dłuższą tradycję niż ratownictwo medyczne we współczesnym znaczeniu.
Pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce zorganizowano w 1891 roku w Krakowie. Do jego powstania przyczyniły się liczne pożary, jakie miały miejsce w tym mieście w 1890 roku, w których zginęło wielu ludzi.
Rada Miejska Krakowa przydzieliła pomieszczenia w budynku straży pożarnej i zgodziła się na finansowanie stacji ratunkowej.
W dniu 6 czerwca 1891 roku na ulicach Krakowa pojawiła się pierwsza karetka pogotowia – powóz zaprzężony w parę koni wyposażony w pięć sztuk noszy. Należała ona do Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego. Personel stanowili ochotnicy – studenci wyższych lat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Datę tę przyjmuje się jako powstanie pierwszego pogotowia ratunkowego w Polsce.
Wkrótce stacje pogotowia ratunkowego powstały w innych polskich miastach: we Lwowie w 1893 r., w Warszawie w 1897 r., Łodzi w 1899 r., Wilnie w 1902 r., Lublinie w 1917 r. i Poznaniu w 1928 r. zakładano drużyny ratownicze itp. Pojęcie ratownictwa medycznego pojawiło się w polskim prawie po raz pierwszy za sprawą ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 25 lipca 2001 roku.

Dziś, w tym szczególnie ciężkim czasie, kiedy współczesne społeczeństwa zmagają się z pandemią, która objęła cały świat, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Ratownikom Medycznym za ich odwagę, determinację w niesieniu pomocy a przede wszystkim za wytrwałość i poświęcenie.
Z całego serca doceniamy to co dla nas robicie.
Życzymy dużo zdrowia, jak najwięcej szczęśliwych zakończeń i siły aby wytrwać w tym ciężkim czasie.

#ratownictwomedyczne #światowydzieńratownictwamedycznego