Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Ogłasza nabór na stanowisko: ANIMATOR KULTURY – 1 etat, w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Poszukujemy osoby, dla której praca w kulturze jest pasją, lubiącej wyzwania, kreatywnej, nastawionej na rozwój kompetencji, otwartej w kontaktach oraz sumiennej.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Oferta pracy wraz ze szczegółowymi wymaganiami w pliku do pobrania poniżej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach , ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Animator Kultury” lub na maila gckib@iwanowice.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 388 45 16.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Iwanowicach

Mariola Piwko