Drodzy Mieszkańcy, czy znacie legendę o powstaniu w naszej gminie kapliczki pw. Św. Rocha? Jeśli nie, to zapraszamy do przeczytania tejże ciekawostki. Na przełomie XVIII wieku ówczesny dziedzic Iwanowic zachorował na nieuleczalną chorobę, która pozbawiła go wzroku. Modlił się on codziennie do św. Rocha i pewnego dnia usłyszał głos nakazujący mu przemyć oczy wodą ze źródełka wypływającego u podnóża urwiska. Cudowne źródełko nie tylko przywróciło mu wzrok, ale w ogóle cieszył się odtąd idealnym zdrowiem. Z wdzięczności ufundował ową kapliczkę i poświęcił ją św. Rochowi.