Wykaz konkursów i uroczystości objętych patronatem GCKiB w 2016

Wykaz konkursów i uroczystości objętych patronatem GCKiB w 2016

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach po przeanalizowaniu wniosków objęło patronatem następujące konkursy i uroczystości. Plik pdf: Patronaty dofinansowane przez GCKiB W Iwanowicach w 2016 Wszystkim wnioskodawcom, którzy wyrazili chęć współpracy z Gminnym...