Projekt odbudowanego dworu ma być nawiązaniem do dawnej bryły dworu szlacheckiego stojącego tu od XVI wieku. Nowoczesna forma związana jest z funkcjami jakie ma pełnić dwór przeznaczony na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA) oraz siedzibę Fundacji Arte Novum. Projekt zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest w trakcie realizacji. Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA) będzie polskim centrum wymiany myśli, doświadczeń i idei związanych z różnymi dyscyplinami sztuki i nauki. Starannie wybrani artyści z różnych stron świata będą zapraszani do uczestnictwa w programie, by podczas rezydencji w Sieciechowicach nie tylko tworzyć własne dzieła, eksponowane później w galeriach Ośrodka, ale także prowadzić warsztaty dla lokalnej społeczności dzieląc się doświadczeniem i wiedzą. Proces ten ma doprowadzić do powstania nowej jakości, świadomości nie tylko miejsca jako takiego ale tworzenia nowej kreatywnej energii, inspiracji dla twórców i odbiorców, która doprowadzi do wzbogacania kultury, sztuki tworzenia, będąc wspaniałą rewitalizacją genius locci samego miejsca./ źródło: https://www.artenovum.pl /